Loading...

Instrument Repair Service.
35 Radcliffe Road,
West Bridgford,
Nottingham,
Nottinghamshire,
NG2 5FF.

Welcome to the Instrument Repair Website

Sme firma pôsobiaca v Spojenom krá?ovstve a špecializujeme sa na opravy tachografov VDO-Kienzle. Náš rekondi?ný servis je ur?ený len pre zákazníkov zo Spojeného krá?ovstva.

Tiež dodávame použité tachografy, ktoré si vyžadujú opravu, ako aj kvalitné diely do opravovní tachografov.

?utujeme, ale môžeme prijíma? dopyty len v angli?tine. Toto je jediná ?as? našej webovskej stránky, ktorú sme preložili pre Vašu potrebu.

V prípade otázok sa prosím obrá?te na nás prostredníctvom [email protected].

Featured Categories